PRIMARIA COMUNEI GIURGITA

Judetul Dolj

PREZENTARE LOCALA

    ISTORIC
    Comuna a fost infiintata prin legea administrativa din 31 martie 1864, desfiintata in 1930 reinfiintata in 1932.
    A facut parte din:
 • plasile Balta (1864-1908),
 • plasa Barca (1908-1930, 1932-1939, 1943-1950),
 • plasa Segarcea (1939-1940),
 • raionul Bailesti (1952-1956, 1965-1968),
 • raionul Segarcea (1950-1952, 1956-1965).
    A fost compusa din satele:
 • Giurgita,
 • Curmatura (1864-1875),
 • Filaret,
 • Giurgita-Cioromela-Portaresti,
 • Giurgita-Curmatura (1875-1908),
 • Cioromela,
 • Curmatura,
 • Filaret,
 • Giurgita,
 • Portaresti (1908-1930, 1932-1939, 1943-1952),
 • Curmatura,
 • Filaret,
 • Giurgita,
 • Portaresti (1952-1968).
    In conformitate cu ultima impartire administrativa, este alcatuita din satele Giurgita, Curmatura, Filaret.
    Comuna este atestata la 29 August 1577 intr-un act de intarire pentru satul Bohani, mentionat si-n alte documente din secolele XVI-XVII in harta lui Schwantz sub denumirea de Jurjitza (1723), in catagrafiile din 1831, 1840, 1842, 1844 in Szathmary sub numele de Georgitia 1864.
    Comuna Giurgita are in componenta trei sate:
 • Giurgita - sat resedinta de comuna ,
 • Curmatura - sat component
 • Filaret - sat component.
    Comuna Giurgita este situata in partea centrala a judetului Dolj, la sud-vest de  orasul Segarcea  si de-a lungul  drumului judetean  DJ. 561, Segarcea, Barca in cadrul campiei Bailestiului, subunitate a unitatii mari geomorfologice‚ ’’Campia Olteniei’’.
    Se invecineaza cu:
 • NORD - comunele Cerat, Lipov si orasul Segarcea,
 • EST - comuna Valea Stanciului si orasul Segarcea,
 • SUD - comuna Barca,
 • VEST - comuna Urzicuta.
    Distanta dintre localitatea resedinta de comuna Giurgita si orasul cel mai apropiat - Segarcea este de 10 km. Fata de municipiul Craiova, comuna se gaseste la o distanta de cca. 40 km.
    Teritoriul administrativ al comunei Giurgita este strabatut de:
 • traseul drumului DJ 561 Segarcea - Barca ,
 • traseul drumului DJ 561  Segarcea - Bailesti,
 • traseul drumului DC Giurgita - Curmatura - Filaret.
    Relief. Soluri. Ape.
    Relieful carasteristic este format din terasele Dunarii, care se racordeaza cu terasele Desnatuiului.
    Relieful  de terasa, fiind un relief format din depozite de acumulare fluviala este favorabil dezvoltarii agriculturii (culturi mari si plante tehnice), iar lunca Desnatuiului ofera conditii propice pentru culturi legumicole.
    Singura apa permanenta de suprafata care strabate teritoriul administrativ al comunei, de-a lungul careia s-au dezvoltat trei localitati componente:
 • Giurgita,
 • Curmatura,
 • Filaret, este paraul Desnatui si paraul Buzatu.
    Teritoriul comunei Giurgita se inscrie in bazinul hidrografic al raului Jiul, in zona cu resurse de apa subterana cu vulnerabilitate ridicata si cu resurse specifice mai mari decat resursa medie pe tara.

    Clima.
    Intregul teritoriu administrativ al comunei se incadreaza intro zona cu clima temperat-continentala, cu temperatura medie anuala de 11 grade C, o temperatura absoluta de 41 grade C si o temperatura minima de -30 grade C.
    Primul inghet apare in ultima parte a lunii Octombrie iar ultimul in prima decada a lunii Aprilie, rezultand un interval de peste 200 zile/an fara inghet.
    Cantitatea medie la precipitatie este de peste 500 mm/an, vantul dominant are directia VNV - ENE.
    Solul caracteristic este de campie-cermoziomul, relieful de campie fara diferente mari de nivel cu clima si sol specific de campie, sunt conditii favorabile pentru dezvoltarea celor trei localitati componente.

    Probleme de mediu.
    Problemele de mediu existente in teritoriul comunei se refera la:
 • existenta unor monumente de artihectura care trebuie protejate;
 • existenta unor zone cu potential peisagistic, nevalorificate pentru agrement local;
 • amplasarea necorespunzatoare din punct de vedere a normelor sanitare pentru platformele de gunoi;
    Dinsfunctionalitatile gasite in teritoriul comunei se refera la zonarea utilizarii teritoriului pe folosinte si ponderea mica a padurilor, a luciului apei, a spatiilor verzi.
    Drumul judetean DJ 561 Segarcea - Giurgita - Barca  traverseaza teritoriul administrativ al comunei, intersectandu-se in centrul satului Giurgita cu DJ 561 A, spre orasul Bailesti asigurand legatura intercomunala.
    Drumul comunal asigura legatura Giurgita - Curmatura. Comentarii privind organizarea circulatiei. Organizarea circulatiei locale se refera la ierarhizarea circulatiei, cat si la modernizarea suprafetelor carosabile. Astfel, pe trasee existente s-a urmarit organizarea unor inele de circulatie principala care sa asigure accesele carosabile.
    Astfel, pe traseele existente s-a urmarit organizarea unor inele de circulatie principala care sa asigure accesele carosabile in zonele functionale intersectarea intre circulatia locala si cea intercomunala, se va realiza numai la nivelul inelelor de circulatie principala, urmand ca intersectiile respective sa fie amenajate.
    Spatiile rezervate pentru parcaje, vor fi situate in zona centrala a localitatii si in zona activitatii sportive, considerandu-se ca aceste zone, vor deveni  periodic puncte de aglomerari de trafic.
    Pentru unitatile economice spatiile pentru parcaje vor fi asigurate in incintele acestora. Pentru zona de agrement propusa pe malul lacului Buzatu, se prevede realizarea acestui carosabil din zona centrala a satului Giurgita, pe traseul existent, prin modernizarea drumului de exploatare.

    Circulatia feroviara.
    Cai de comunicatie PATN prevede mentinerea liniei CF. Craiova - Calafat, pe traseul existent, cu dublare si viteza sporita.
    Alimentarea cu apa a comunei Giurgita
    Alimentarea cu apa a locuitorilor si societatiilor comerciale se face in prezent din fantani individuale, de mica adancime, apa captata neindeplinind conditiile de calitate - chimica si bacteriologica - impuse de STAS 1342.
    Fata de aceste conditii, se impune realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa.
    Alimentarea cu gaze naturale.
    Locuitorii comunei folosesc recipiente (butelii) ori plite pentru prepararea hranei.
    Alimentarea cu energie electrica.
    Cele trei localitati componente sunt racordate la sistemul energetic national prin racorduri aeriene pana la posturile de transformare existente in fiecare localitate, iar de aici prin reteaua de distributie sunt alimentate gospodariile, dotarile si zonele economice.
    Telefonie.
    In comuna Giurgita, serviciile de telefonie sunt asigurate de Craiova si exista racorduri la reteaua telefonica existenta in lungul DJ 561, DM 561 A.
    In localitate exista semnal de telefonie mobila si anume acces la retelele:
 • Conex;
 • Orange;
 • Zapp.